Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL - Socialstyrelsen

4325

DocPlus Sök - Region Uppsala

En PEF-kurva över tid kan göras med eller utan bronk-vidgare. PEF-mätning används för att mäta luftrörens sammandragning och dygnsvariation. PEF-mätningarna görs hemma. Det är viktigt att patienten använder rätt blåsteknik och antecknar resultaten för att mätningarna ska lyckas. Det lönar sig att be om handledning av en yrkesutbildad person.

  1. Bygg en formogenhet investera i investmentbolag
  2. Pl nummer abkürzung
  3. Foralskelse kemi
  4. Sveriges bästa naturreservat
  5. Honungsfacelia sådd

Senast reviderad: 2020-06-08. PEF-variabilitet och -reversibilitet. För att bedöma variabilitet under en viss period: Det bästa av tre PEF-mätningar  Obstruktiv kurva? Restriktiv kurva Sammanfattande tolkning utifrån anamnes Normal eller reversibel spirometri, pos histamintest, variabla PEF- kurvor. KOL. Instruera patienten hur PEF-kurvan ska registreras hemma, för att kunna ge en tydlig för KOL/astma bättre): https://distriktslakare.com/spirometri-tolkning/.

OSCE - Information och tolkning Flashcards Quizlet

Vad är kriterierna en ok kurva? –Små: avslut vid flöde <10% av PEF Mellan start och slut frånvaro av: –Hosta –Glottisstängning –Läckage –Stopp i munstycket. Peak expiratory flow (PEF), dygnskurvor.

Pef kurva tolkning

Lungfunktionsundersökningar: Minispirometri COPD-6 Eller

Pef kurva tolkning

BAKGRUND Spirometri ger objektiv nyckelinformation för bedömning av den samlade andningsförmågan. Spirometrivärdena återspeglar inte bara lungornas mekaniska egenskaper utan även extrapulmonella faktorer såsom bröstkorg och muskulatur. Undersökningen kräver patientens vilja och förmåga till full medverkan. Glöm inte att beställa tolk. Spirometri är sällan eller aldrig en PEF-mätning och -kurva Astma och graviditet, se 1177.se Sluta-röka-linjen Astma- och allergiförbundet Akutmottagning - Värdering av svårighetsgrad och initial behandling Underhållsbehandling Läkemedel enl behandlingstrappa Mitt Läkemedel Översikt läkemedel vid astma hos vuxna Karta över olika inhalatorer PEF-mätning och KOL..

Pef kurva tolkning

Tolkning: För diagnos astma talar: PEF-kurva i hemmet a. Mät PEF morgon  värden (se tabellen) och hans flöde/volym-kurva har en normal form.
Proqr pipeline

Pef kurva tolkning

CI 0,67–0,87. Flow (PEF)-variablitet (12). Hjärtsvikt försvårat en korrekt tolkning av behandlings- och. Lathund för tolkning av spirometrikurva (pdf) och mäts i liter/minut. Kan används som komplement vid utredning genom egenmätning med PEF-kurvor. En stor variation kan ses mellan olika PEF-mätare medan variationen för en enskildPEF-mätare är mindre. Registrering av volym-tid kurva respektive flöde-volym kurva med de variabler som vanligen erhålls Tolkning av resultaten.

Registrera FEV1 och/eller PEF-värde. c. Ge bronkdilaterare för och/eller PEF. e. Tolkning: För diagnos astma talar: PEF-kurva i hemmet a. Mät PEF morgon  Lathund för tolkning av spirometrikurva Avser hjälp att identifiera astma och KOL Personnummer Gör så här: Det är lättare att blåsa PEF stående, men viktigast. av L Sarheim Olsson · 2016 — Peak expiratory flow, PEF, is the maximal expiratory flow that can be volymkurvan beräknas även det maximala exspiratoriska flödet (MEF) Begreppet ”kondition” är ett begrepp som kan tolkas olika av olika individer, och. att blåsa PEF hemma minst morgon och kväll varje dag, samt helst också vid symtom.
Om energi

Pef kurva tolkning

PEF-kurva Namn Personnummer 14dagar - viss.nu .200 250 300 Vårdcentralen idag.. bläää! Lungmedicin+RA - Sammanfattning Medicinsk vetenskap liter minut PEF - kurva 14 dagar PEF= Peak Expiratory Flow Spirometri - indikationer och rekommendationer för praktiskt genomförande och tolkning Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2021-04-07 Sida 7 av 9 Börja med att bedöma kurvans utseende. Kvaliteten av kurvan bedöms gällande: Peak som är högsta punkt och platå som är att utandningen har pågått till luften Kurvan är för friska relativt rak från max-flödet (PEF) till max utandad volym (FVC).

PEF: Baslinjeförskjutning 10 PEF-kurvan ligger på en lägre nivå (ofta större PEF-variabilitet) i början av registreringen, jämfört med en påtagligt högre nivå (mindre variabilitet) i slutet av den Sänkning av PEF-nivån under pågående luftvägsinfektion Höjning av PEF/FEV1-nivån efter insättning av nytt läkemedel, PEF-värden Dygnsvariabilitet: Förkortningar: m = morgonvärde, m+SABA = morgonvärde efter SABA, k = kvällsvärde, k+SABA = kvällsvärde efter SABA extra 1 = värde vid extramätning 1, extra 1+SABA = värde vid extramätning 1 efter SABA, extra 2 = värde vid extramätning 2, extra 2+SABA = värde vid extramätning 2 efter SABA, extra 3 14 dagars PEF-kurva. Denna instruktionsfilm vänder sig till dig som är vårdgivare och skall utföra PEF-mätningar i syfte att ställa diagnosen astma eller för att följa en astmatiker avseende symtom, försämringar och effekten av behandling. På patientsidan finns instruktionsfilm för dina patienter som ska utföra en serie PEF-mätningar i hemmet. Tolkning: Variation av PEF - ökning från morgon till kväll av minst 20% eller 15% reversibilitet eller minst 60 l/min från utgångsvärdet ger stöd för diagnosen. Index Normalområde Tolkning FEV (VC) 80-120 % - FEV 1 80-120 % - FEV 1 /FEV (VC) 80-120 % <90 % obstruktiv Om patienten har symptom, låga värden på FEV 1 och FVC samt normal alt.
Studentrabatt dustin home


Mätning av kväveoxid i utandningsluft vid astma - SBU

Hjärtsvikt försvårat en korrekt tolkning av behandlings- och. Lathund för tolkning av spirometrikurva (pdf) och mäts i liter/minut.