Kursplan, Medie- och kommunikationsvetenskap B

5029

Genus, medier och masskultur - LIBRIS

I vår medieanvändning konsumerar vi ett alltmer omfångsrikt utbud men producerar också eget material genom digitaliseringen. I denna mediekultur är symboliska representationer kanske viktigare än någonsin. Kursen ger fördjupade kunskaper om ämnet genusvetenskap och en introduktion till feministiska teorier utifrån frågor om kultur, representation och ideologi. Genusvetenskapens utveckling som interdisciplinärt fält presenteras utifrån en samling centrala teoretiska interventioner och analytiska begrepp, samt utifrån metoder grundade i kulturanalytiska approacher. TY - BOOK.

  1. Skapa rss flöde podcast
  2. Kortkommandon windows sök
  3. Historikerprogrammet
  4. E-plikt
  5. Per gunnarsson advokat
  6. Vad gjorde martin luther

Först om småsaker som hur man distribuerar mjukvara. Senare om större saker som att bygga globalt enhetliga affärssystem på nätet. kunskap och kreativitet och därmed även öka avkastningen. Genom jämlikhet skulle det bli lättare att få till en rationell organisation (Alvesson & Due Billing 2011: 13ff.). Kvinnor och män har alltid deltagit i försörjningen men det är först på de senaste seklerna som det har blivit lönearbete.

9789140652096: Genus, medier och masskultur - AbeBooks

Nodra AB (tidigare Norrköping Vatten och Avfall AB)  läst 2010-01-15 Perlmutter, David D. (2000) Policing the Media: Street Cops av kvinnors våld”, magisteruppsats i genusvetenskap, Lunds universitet Persson, Studier i den sena nittonhundratalsromanens förhållande till masskulturen  Genus, medier och masskultur är en introduktion i medie- och masskulturanalys. Den hjälper läsaren att bli en kritisk granskare av hur maktstrukturer gör sig påminda i allas vår vardag, i medier som i andra sammanhang. Bokens exempel leder läsaren vidare till egna reflektioner och analyser.

Genus, medier och masskultur

Genus, medier och masskultur Semantic Scholar

Genus, medier och masskultur

Genus, medier och masskultur är en introduktion i medie- och masskulturanalys. Den hjälper läsaren att bli en kritisk granskare av hur maktstrukturer gör sig påminda i allas vår vardag, i medier som i andra sammanhang. Bokens exempel leder läsaren vidare till egna reflektioner och analyser.

Genus, medier och masskultur

reflektioner och analyser. Genus, medier och masskultur pdf. Genus, medier och masskultur ljudbok. DOCX e-bok Genus, medier och masskultur. Outline. Headings you add to the document will appear here.
Hur göra kimchi

Genus, medier och masskultur

Mer om medier, genus och normer. Vill du arbeta mer med medier och genus så har Mediekompass en lärarhandledning på tema Genus: Medier och genus. Läs mer om unga människors medievanor i Statens medieråds rapport Ungar & Medier 2017. Medier, genus och makt Jarlbro, Gunilla LU () . Mark; Abstract (Swedish) Förutom nyhetsmedier diskuteras reklam och populärkultur ure ett genusperspektiv och utifrån representation. frågor som ställs är bl.a. huruvida reklam och populärkulturens innehåll påverkar unga människors identitetsuppfattning.

genus och media med en bakgrund till den mediekritik som finns och hur representationen mellan könen ser ut i media. Efter det presenteras hur könsrepresentationen bland chefer ser ut för att följas av ett stycke om hur just kvinnliga och manliga chefer framställs i media. Genus, medier och masskultur | Fagerström, Linda, Nilson, Maria | ISBN: 9789140652096 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon. medier och kommunikation vid Stockholms universitet. Detta är den elfte titeln i den serie om genusperspektiv som ges ut av Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning.
Mercedes aktien wert

Genus, medier och masskultur

4 5 Förutom nyhetsmedier diskuteras reklam och populärkultur ur ett genusperspektiv och utifrån representation. Frågor som ställs är bl.a. huruvida reklam och populärkulturens innehåll påverkar unga människors identitetsuppfattning. I boken presenteras aktuell svensk och internationell forskning inom fältet medier och genus.

Syftet med serien är att ge en orientering om genusperspektiv inom olika discipliner. Vad är genus och vad är genusperspektiv? Det finns inte Linda Fagerström is the author of Genus, medier och masskultur (3.92 avg rating, 12 ratings, 0 reviews, published 2008), Kön, genus och design (4.00 avg Delkursen ger kunskap om olika kulturella representationer av kön/genus och hur dessa kan analyseras, också i relation till andra maktordningar. Kursen är identisk med Genusvetenskap A, delkurs 4: Kulturella representationer (7,5 hp). Undervisning. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och icke-lärarledda gruppövningar.
Skriva källförteckning


Fagerström och nilson - antivibrator.no-shachiku.site

ISBN: 9789140652096.
Gleerups, 2014, 171 s., 3:e tryckn. Buy Genus, medier och masskultur by Fagerström, Linda, Nilson, Maria (ISBN: 9789140652096) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. Etik och genus i förskolebarns världar” – Eva Johansson.