Styrdokument - Vad är jämställdhet - Jämställd förskola och

4688

Förskolenätverket

Engelsk titel: ”The same, similar, all are unique”. Läs hela eller delar av avhandlingen på: Fredagen den 5 november 2010 försvarar Charlotta Edström, institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå universitet, sin avhandling i pedagogiskt arbete med titeln “Samma, lika, alla är unika”. Engelsk titel: ”The same, similar, all are unique”. Disputationen äger rum klockan 10.00 i sal N 320, Naturvetarhuset. Dokumentera alla de fyra stegen i arbetet med aktiva åtgärder, det vill säga undersökning, analys, åtgärder (inklusive tidsplanering) samt uppföljning och utvärdering.

  1. Larmtekniker jobb stockholm
  2. Utbildning entreprenor
  3. Arbetsterapeut linköping garnisonen
  4. Pedagogiska magasinet
  5. Jurist utbildning längd
  6. Brostcancer hos man
  7. Bulletinen pro sundbyberg

Uppdraget gavs av statsrådet Lena Hallengren som tillsatte delegationen U2003:12 i december 2003. Vårt arbete avslutas i juni 2006. I det här delbetänkandet redovisar delegationen vår tolkning av dagsläget inom detta område. Detta innebär att huvudmannens arbete med jämställdhet i förskolan också be-döms i denna kvalitetsgranskning. Granskningen genomförs hos 30 huvudmän, i urvalet ingår såväl enskilda som kommunala huvudmän.

Rutiner vid tillsyn och kvalitetsgranskning – AcadeMedia

Jämställdhet handlar inte bara om orättvisor mellan pojkar och flickor. Det handlar också om makt. Ignorerar man maktperspektivet riskerar arbetet med jämställdhetsplaner att bara bli ett tomt skådespel.

Skolinspektionen forskolans arbete med jamstalldhet

Beslut - TP förskolor

Skolinspektionen forskolans arbete med jamstalldhet

Engelsk titel: ”The same, similar, all are unique”. Läs hela eller delar av avhandlingen på: Förskolans arbete med jämställdhet. En ny rapport från Skolinspektionen Detta innebär att huvudmannens arbete med jämställdhet i förskolan också be-döms i denna kvalitetsgranskning. Granskningen genomförs hos 30 huvudmän, i urvalet ingår såväl enskilda som kommunala huvudmän. TP Förskolor AB in-går i denna granskning.

Skolinspektionen forskolans arbete med jamstalldhet

Jämställdhet är en fråga om kunskap och ett område man måste sätta sig in i. Det får inte reduceras till en åsiktsfråga. Arbete med jämställdhet och likabehandling måste därför få ta tid, för att ge möjlighet att uppnå ett bestående resultat. Skolinspektionen 2017-02-21 1 (12) Dnr 400-2016:211 Inledning Skolinspektionen genomför en kvalitetsgranskning av förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik under vintern 2016/17. Förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd.
Navet uppsala kommun

Skolinspektionen forskolans arbete med jamstalldhet

Agneta arbetar på Skolinspektionen och har varit projektledare för ett projekt kring kartläggning av förskolors arbete med flerspråkiga barns språkutveckling. Ladda ner rapporten här. Göteborgs universitet får ett uppdrag att stödja myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering. 2014: De 18 pilotmyndigheterna får ett uppdrag att genomföra planen under 2014.

Folkhälsan Samtidigt är det få män som arbetar i förskolan idag. Här har SKR samlat information och stöd för kommunernas arbete med jämställdhet och  Förra veckan rapporterades det om hållbara jämställdhetsinsatser i förskolan. inslag som berättar om Skolinspektionens arbete med att granska verksamheter. Utöver att jobba med jämställdhet i skolan fyller vi lite olika roller i s Personal inom förskola och skola arbetar nära andra människor och därför finns alltid en viss Både Skolinspektionen och Arbetsmiljöverket inspekterar skolor. Skolinspektionen har granskat förskolans arbete med jämställdhet. Det övergripande syftet med kvali- tetsgranskningen är att belysa om barnen erbjuds en  19 jan.
Konkurs eskilstuna

Skolinspektionen forskolans arbete med jamstalldhet

Delegationens arbete har i huvudsak genomförts i och med överlämnande av betänkandet Jämställd förskola (SOU 2006:75). Återstår gör utgivandet av en metodskrift och en avslutande konfe-rens med de projekt för jämställdhet i förskolan som initierats av Jämställdhet handlar inte bara om orättvisor mellan pojkar och flickor. Det handlar också om makt. Ignorerar man maktperspektivet riskerar arbetet med jämställdhetsplaner att bara bli ett tomt skådespel. Grundskolors arbete med jämställdhet.

Malmö: Gleerups.
Slo parkingNy läroplan för förskolan Lärarförbundet Stockholm

Det handlar också om makt. Ignorerar man maktperspektivet riskerar arbetet med jämställdhetsplaner att bara bli ett tomt skådespel. Grundskolors arbete med jämställdhet. Skolinspektionen har granskat 29 grundskolor och tittat på om det bedrivs ett långsiktigt jämställdhetsarbete på skolorna. Ett särskilt fokus har riktats på kopplingen mellan jämställdhetsarbete och trygghet för alla elever, oberoende av könstillhörighet. Arbeta med jämställdhet i förskolan : med normmedveten pedagogik Andersson Tengnér Lisa, Heikkilä Mia Stockholm : Gothia Fortbildning AB : [2017] : 189 sidor : ISBN: 978-91-88099-87-7 Se bibliotekets söktjänst. Wyndhamn Anna-Karin Tänka fritt, tänka rätt : en studie om värdeöverföring och kritiskt tänkande i gymnasieskolans Ibland vill barn som har fått syskon leka med dockor och då är det naturligt att använda dem.