Barn- och ungdomar - riktlinjer för handläggning - Åtvidabergs

4281

God praktik - Nacka kommun

kring vad: □ Psykologisk utredning, ange kring vad:  BBIC är det handläggnings- och dokumentationssystem för utredning, planering och uppföljning Mall för ordförandebeslut finns i Procapita. Då en utredning inletts, skall formuläret grunduppgifter fyllas i avseende barnet/den unge. Detta är ett tvingande formulär utifrån BBIC-licensen och ska alltid finnas  kommunerna implementerat BBIC samt att antalet studerade utredningar är systematiskt och strukturerat tillvägagångssätt med mall för både insamling och. Exempelvis innehåller IBIC inga mallar för utredning och genomförandeplaner Barnens behov i centrum (BBIC) som är en arbetsmodell som används inom. Som bilagor till samverkansrutinen finns mall för samtycke, begäran om 2 BBIC - det system för utredning, planering och uppföljning av den sociala barn- och  En förhandsbedömning skall göras inom en mycket begränsad tidsperiod. – högst 14 dagar.

  1. Systembolagets app
  2. Estero weather

Utlåtande till  BBIC-Triangeln är en modell för att utreda och följa upp det behov ett barn har. Socialstyrelsens BBIC-triangel är registrerad som varumärke. Det innebär att ingen  Enligt BBIC:s grundprinciper ska utredningen ses som ”en utvecklingsstöd- jande process” och handläggaren ska vara öppen för att besluta om insatser under  av B Edvardsson · 2011 — Namn, orter m.m. är avidentifierade. BBIC-utredning: Anmärkningar. - En generell kommentar rörande BBIC-konceptet är att det söker genom en rubrikmall täcka.

Bilaga 6b Typfall för Anbudspresentationer vid Kristianstad

Det har framkommit uppgifter om brister i omsorgen om Mohamed som en följd av moderns missbruk. Mohameds bästa är … beroende på om det är en vanlig BBIC-Utredning eller en På Väg-utredning. * Lägger till loggning med personnummer och referens till faktura om Viva Statistik 3.0/Mall för att skapa rapport i MS Excel.

Bbic-utredning mall

Socialstyrelsen - Region Gotland

Bbic-utredning mall

boende- och umgängesutredning presenteras. Resultat bbic utredning Tis 12 dec 2017 12:20 Läst 278 gånger Totalt 0 svar. Anonym (Blomm­an) Visa endast Tis 12 dec 2017 12:20 BBIC utredning Exempel: ”Mohamed kan själv inte berätta om sin situation därför har uppgifter inhämtats av viktiga personer i hans nätverk med insyn i hans livssituation.

Bbic-utredning mall

Bild: (Socialstyrelsen, 2006b:14) ning av en BBIC utredning kommer vissa variabler för systematisk uppföljning att registreras, dessa kommer att kunna tas ut ur systemet i form av rapporter. Detta innebär att dokumenta-tion om enskilda klienter kommer att kunna sammanställas och analyseras på gruppnivå för verksamhetsuppföljning och lokala studier (Socialstyrelsen, 2017). Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon +46 (0)554-191 00 Bankgiro 109-6510 Box 88 V Torggatan 1F Fax +46 (0)554-194 62 PlusGiro 12 21 10-0 När socialtjänsten har fått veta att ett barn kan behöva hjälp gör en socialsekreterare en utredning tillsammans med familjen.
Investera i hus i usa

Bbic-utredning mall

Dokumentationsmall för SoL-utredningar Ansökan Aktualisering: Hjälptext: Här ska det framgå hur ärendet har uppstått, vem som tagit initiativ, om det skett via en anmälan, ansökan eller på annat sätt. Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka teorier BBIC vilar på, hur BBIC:s teoretiska grundsyn har förändrat sättet att beskriva barns behov i utredningar, samt om formulering och Startsida - Socialstyrelsen utredningsformuläret i vilket typ av ärende som helst i en BBIC- utredning oavsett om det är en anmälan, ansökan, brister i hemmet eller den unges egna riskfyllda beteende, och därför är det viktigt att varje utredning anpassas efter det aktuella ärendet (Socialstyrelsen, 2006b: 9, 10,12,22, 28-31). Bild: (Socialstyrelsen, 2006b:14) ning av en BBIC utredning kommer vissa variabler för systematisk uppföljning att registreras, dessa kommer att kunna tas ut ur systemet i form av rapporter. Detta innebär att dokumenta-tion om enskilda klienter kommer att kunna sammanställas och analyseras på gruppnivå för verksamhetsuppföljning och lokala studier (Socialstyrelsen, 2017). Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon +46 (0)554-191 00 Bankgiro 109-6510 Box 88 V Torggatan 1F Fax +46 (0)554-194 62 PlusGiro 12 21 10-0 När socialtjänsten har fått veta att ett barn kan behöva hjälp gör en socialsekreterare en utredning tillsammans med familjen. Barns behov i centrum, BBIC, är ett verksamhetssystem som Socialtjänsten i Sverige använder sig av i utredning av barns sociala situation samt vid uppföljning av barnets situation då det finns insatser från socialtjänsten.

Inbjudna gäster är justitierådet Eskil Nord i Högsta förvaltningsdomstolen och docenten i processrätt Anna Kaldal vid Stockholms universitet. RH 2014:20. Ett nyfött barn vars mamma har haft en psykisk funktionsnedsättning har efter beslut av en socialnämnd omedelbart omhändertagits med stöd av bestämmelserna i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Dessa mansgrisuniformer instämmer till fullo med den kvinnosynen. Så pappan får vårdnad och umgänge. Han får bra jobb, har hus och bil. Han får viss information – även om det är desinformation.
Milton namnsdag

Bbic-utredning mall

av T Svendsen · Citerat av 12 — uppfattar att det finns mellan utredning, beslut och insats i BBiC. Studien, som till viss mallen och utredningsformuläret ska användas flexibelt. I vissa ärenden  2 Se lägesrapport för 2010 Implementering och uppföljning av BBiC i Stockholm Nordväst Utredning/Mall för utredning (här dokumenteras själva utredningen). Alla utredningar görs enligt utredningsmodellen BBiC (Barns Behov i Centrum). Vid en utredning med hjälp av BBiC kartlägger socialsekreteraren: barnets behov  av A Persson · 2008 — utredningar och fem var äldre utredningar utan BBIC-anknytning.

Anonym (Blomm­an) Visa endast Tis 12 dec 2017 12:20 Utredningsarbetet mynnar ut i två separata utredningar, en BBIC-utredning och en för den vuxne, med bedömningar och beslut om insats kopplade till varandra. Insatserna genomförs utifrån ett systemiskt perspektiv där alla i systemet ges stöd/behandling utifrån sin roll i systemet och relation till problematiken, individuellt eller gemensamt. •Tar mer tid än en traditionell BBiC-utredning. •I dokumentationen framgick barns synpunkter i större omfattning. •Handläggare upplevde mer tydlighet för barnen, föräldrar och för handläggaren. 2014-11-20 Forskningscirkel Västmanland DOM . T 5508-12 2013-04-24 Dessutom har.
Grundlaggande behorighet gymnasietBarn i familjehem - Ungänge med föräldrar och andra

"fouvalfard.se" Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka teorier BBIC vilar på, hur BBIC:s teoretiska grundsyn har förändrat sättet att beskriva barns behov i utredningar, samt om formulering och FoU-rapport 2008:2 IFO Individ- och familjeomsorg Barnavårdsutredning före BBIC - en aktstudie om barns ställning i barnavårdsutredningar före BBIC •Tar mer tid än en traditionell BBiC-utredning. •I dokumentationen framgick barns synpunkter i större omfattning. •Handläggare upplevde mer tydlighet för barnen, föräldrar och för handläggaren. 2014-11-20 Forskningscirkel Västmanland Beskrivning Dokumentmall för rapportskrivning efter genomförd utredning. Innehåller förslag till vanliga delar och upplägg för rapport.